پلیت افست ۴۰۰ در ۵۱۰ اشترن
510*400*0.15
25,800 تومان 25,800 تومان 25800.0 TOM
پلیت افست ۷۹۵ در ۱۰۶۰ اشترن
1060*795*0.3
101,700 تومان 101,700 تومان 101700.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ سایان
، مرکب آبی ممتاز در قوطی های 2/5 کیلویی، مناسب برای انواع چاپ افست
182,000 تومان 182,000 تومان 182000.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ مشکی
156,000 تومان 156,000 تومان 156000.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ سایان
156,000 تومان 156,000 تومان 156000.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ زرد
156,000 تومان 156,000 تومان 156000.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ ماژنتا
156,000 تومان 156,000 تومان 156000.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ نارنجی ۰۲۱ سی
320,200 تومان 320,200 تومان 320200.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ آبی ۰۷۲ سی
543,400 تومان 543,400 تومان 543400.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ آبی رفلکس سی
مرکب آبی برای استفاده در انواع چاپ،
417,700 تومان 417,700 تومان 417700.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ سبز سی
260,000 تومان 260,000 تومان 260000.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ ارغوانی سی
425,100 تومان 425,100 تومان 425100.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ بنفش سی
342,300 تومان 342,300 تومان 342300.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ قرمز ۰۳۲ سی
312,000 تومان 312,000 تومان 312000.0 TOM