خدمات

جانمایی حرفه ایی ماشین آلات

 

حرفه ایی و مطمئن: مدل های جانمایی برای ماشین آلات شما

در گسترش کسب و کار، سازماندهی مجدد چاپخانه یاحتی اسباب کشی به محل جدید، جانمایی صحیح ماشین آلات فعلی معمولا نقش مهمی دارند. متخصصین فنی ما در تمام مراحل لازم از آماده سازی برای نقل و انتقال ماشین آلات تا نصب آنها در محل جدید در کنار شما خواهند بود.

در تجزیه و تحلیل یک پروژه از نظر مالی، نصب و جانمایی ماشین آلات نقش عمده ایی دارد. در این مورد هم متخصصین فنی شرکت علاوه بر  نصب و جانمایی ماشین آلات، برای ساده تر کردن روند تولید، بالا بردن کارآیی نرم افزارهای گردش کار و برای کاهش هزینه ها می توانند کمک کنند. مدل های جانمایی متعددی برای ماشین آلات وجود دارند که بنا به شرایط هر چاپخانه از آنها استفاده می شود.

آماده سازی سایت اولین کاری است که در فرآیند نصب انجام می شود. این یک قسمت حساس از کار است که باید قبل از انجام پروژه جدی گرفته شود.

مهندسان ما برای شروع یک نصب حرفه ایی به یک سایت آماده نیاز دارند. 

همراه با ماشین نقشه هایی شامل فونداسیون، برق مصرفی، آب، محیط اطراف ماشین، ویبراسیون و ... می آید. 

متخصصان بخش سرویس معمولا بعد از شروع ساخت ماشین در کارخانه، از سایت مشتری بازدید می کنند. سپس نقشه هایی برای جانمایی بهینه تهیه می کنند و درباره آن با چاپخانه داران مشورت می کنند. 

در حین آماده سازی سایت و قبل از رسیدن ماشین چاپ به محل چاپخانه، مهندسان بخش سرویس چندین بار به سایت مراجعه می کنند تا اطمینان حاصل کنند که تمامی موارد بر اساس استانداردهای کارخانه آماده شده است.

 باز کردن تخصصی ماشین، حمل، نصب و راه اندازی مجدد آن طبق دستورالعمل های کارخانه

  ارائه مشاوره برای بهینه کردن روش های تولید و در نتیجه کاهش هزینه ها

 شناسایی پتانسیل های موجود برای بهینه ساز