KODAK

راهکارهای مدرنیزاسیون

منبعی مطمئن برای مدرنیزاسیون

برای پروژه های خود به یک شرکت پیشرو در سطح جهان که طیف کاملی از راهکارهای اتوماسیون – از تصویرسازی اسناد کاغذی تا گردش کارهای مهندسی و تصویرسازی – را ارائه می دهد، اعتماد کنید. تمام این مراحل مدرنیزاسیون با بالاترین استاندارهای کیفیت و نظارت انجام می پذیرد.

ما بیش از یک میلیارد رکورد و سند را دیجیتالیزه کرده ایم و پروسه های دستی را به گردش کارهای دیجیتال کارآمد و منطبق با اصل برای آژانس های دولتی  با استاندارد بالا در سراسر دنیا منتقل کرده ایم. با ارائه راهکار مدرنیزاسیون کداک، این سیستم به شما کمک می کند که:

 
 
  • با سیستم های عمومی دیجیتال شفاف، سریع و آسان به اجزا تشکیلات خدمات بهتری بدهید و امنیت را در دولت بالا ببرید. 

  • از طریق دسترسی آسان به اطلاعات دولتی، هزینه انجام این خدمات را کاهش دهید.

  • هزینه انجام سرویسهای عمومی دولتی را کاهش دهید.

رهبری پیشرو جهانی همراه با تجربه ها و تخصص های محلی

هیچ شرکت دیگری این قدرت بی نظیر را در اختیار شما قرار نمی دهد: کیفیت بی رقیب، اپراتوری و امکان تجهیز فوق العاده. همراه با تخصص محلی هر کشوری، کداک شرکتی مورد اطمینان در سراسر دنیا به مدت 60 سال است. این راه حل مدرنیزاسیون کداک است.

شرکتهای دولتی شما را دوست خواهند داشت

تعداد زیادی از شرکتهای دولتی و وزارتخانه ها در سراسر دنیا به پرسنل دوره دیده و متخصص ما برای دیجیتالیزه کردن اسناد و مدارکشان و ارائه روشی برای مدیریت آنها، اعتماد دارند 

درخواست گزارشی از یک متخصص مدرنیزاسیون

ما اسناد و مدارک زیادی از شرکتهای دولتی و وزارتخانه ها در سراسر دنیا را دیجیتالی کرده ایم. ما حاضریم توضیح دهیم که این کار چطور به این سازمانها کمک می کند که هوشمندتر عمل کنند. راهکارهای مدرنیزاسیون کداک به شرکتهای دولتی کمک می کند که سریعتر کارآمدتر و سازگارتر عمل کنند. 

بخش مالیات دولت ایالتی

ما 100 ممیلیون سند را دیجیتالی کردیم و یک گردش کار دیجیتالی جدید برای اسناد پیاده کردیم. نتیجه: مدیریت ایمن، دسترسی آنلاین و مستقیم به شهروندان، جمع آوری سریعتر مالیات و 90 درصد سرویس سریعتر.