Services

دوره های آموزشی

آموزش برای نورتک همواره اهمیت ویژه ایی دارد و تاکنون دوره های آموزشی متنوعی در راستای بالا بردن دانش فنی بدنه و مدیریت صنعت چاپ  برگزار کرده است. این آموزش ها علاوه بر آموزش اپراتوری و کار با دستگاههایی است که هنگام نصب آنها داده می شود. 

بعد از نصب ماشین، ما اپراتورهای شما را آموزش می دهیم. این آموزش ها تا جایی که اطمینان حاصل کنیم اپراتورها به طور حرفه ایی قادر به کار با ماشین هستند ادامه خواهد یافت. 

متخصصین شرکت نورتک هر موقع که مشتریان نیاز دیده اند دوره های آموزشی در زمینه های اپراتوری و برنامه های گردش کار برگزار کرده اند.

در تابستان ۱۴۰۱ آکادمی نورتک برنامه ریزی برای دوره های آموزشی  متنوع را شروع کرد و چندین دوره آموزشی نیز تعریف و تدوین نمود. دو عنوان از این برنامه آموزشی در مهر ماه (در قالب سه کارگاه یک روزه) و آبان برگزار گردید. 


مبانی پیش از چاپ

واژه پرداز اندیشه

این دوره آموزشی در ۴ روز و ۳۰ ساعت در آبان و آذر ۱۴۰۱ برگزار
 .گردید

.سه نفر از پرسنل واژه پرداز اندیشه در آن شرکت داشتند
: سرفصل ها

 مبانی پیش از چاپ-

 ساختار پلیت ها-

ریپ پرینرجی و کسب نتایج بهینه-

سیستم های رطوبت دهی و پودر در ماشین چاپ افست -1 

آکادمی نورتک

دومین کارگاه آکادمی نورتک در ۱۴ آبان ۱۴۰۱ در شرکت نورتک برگزار گردید. در این کارگاه ۵ نفر از چاپخانه های مختلف ضرکت کرده بودند. 
سرفصل ها:
- کاغذ و ساختار آن
- سیستم رطوبت دهی در ماشین چاپ افست و مشکلات مرتبط با آن

- سیستم پودر در چاپ افست و مشکلات مرتبط با آن

ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه های مواد مصرفی در پیش از چاپ

آکادمی نورتک

 اولین کارگاه آموزشی آکادمی نورتک در اول مهر ۱۴۰۱ تشکیل گردید و در روزهای ۸ و ۱۵ مهر نیز تکرار شد. در مجموع ۲۸ نفر در این سه روز شرکت کردند. 
سرفصل ها:
- پلیت و کنترل کیفیت آن
داروی ظهور و کنترل کیفیت آن
- نحوه کار با پروسسور پلیت به منظور کسب نتایج بهینه
- اندازه گیری کیفیت پلیت ها با استفاده از ابزار اندازه گیری

اپراتوری ماشین چاپ افست ورقی

آنیل پک

این دوره در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در آنیل پک تشکیل گردید. ۷ نفر در آن شرکت داشتند. 
سرفصل ها:

معرفی قسمت های مختلف ماشین چاپ افست
- ارتقاء کیفیت خروجی 
کاهش میزان باطله

اپراتوری ماشین چاپ افست ورقی

آسان پک
این دوره در دی ماه سال ۱۴۰۰ در آسان پک تشکیل گردید. ۵ نفر در آن شرکت داشتند.

سرفصل ها:

معرفی قسمت های مختلف ماشین چاپ افست
ارتقاء کیفیت خروجی
کاهش میزان باطله

اپراتوری ماشین چاپ افست ورقی

ترام چاپ سپاهان
این دوره در آذز ماه سال ۱۴۰۰ در ترام چاپ تشکیل گردید. ۵ نفر در آن شرکت داشتند.

سرفصل ها:

معرفی قسمت های مختلف ماشین چاپ افست
ارتقاء کیفیت خروجی
کاهش میزان باطله

اپراتوری ماشین چاپ افست ورقی

ترام چاپ

این دوره در  سال ۱۳۹۹ در ترام چاپ تشکیل گردید. ۱۵ نفر در آن شرکت داشتند.

سرفصل ها:

معرفی قسمت های مختلف ماشین چاپ افست
- ارتقاء کیفیت خروجی 
- کاهش میزان باطله


اپتیموس لوگوترونیک

ترام چاپ

این دوره در سال ۱۳۹۹ برگزار گردید و مدت آن سه هفته بود.
سرفصل ها :

- معرفی اپتیموس لوگوترونیک

- آموزش کار با لوگوترونیک

- ایجاد یک سیستم مدیریت در چاپخانه با کمک اپتیموس لوگوترونیک

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

آسان پک

این دوره در سال 1399 در آسان پک برگزار گردید و 15 نفر در آن شرکت داشتند.
سرفصل ها:

- معرفی قسمت های مختلف پلیت ستر، پروسسور پلیت 
- آموزش نحوه کار با ریپ پرینرجی
- نحوه ارتقاء کیفیت پلیت و کاهش میزان باطله مواد مصرفی.

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

اختر شمال

این دوره در ۱۰ دی ۱۳۹۸ شروع شد و تا ۱۸ دی ۱۳۹۸ ادامه داشت. ۵ نفر در این دوره شرکت داشتند. 

سرفصل ها:

- معرفی قسمت های مختلف پلیت ستر، پروسسور پلیت 
- آموزش نحوه کار با ریپ پرینرجی
- نحوه ارتقاء کیفیت پلیت و کاهش میزان باطله مواد مصرفی.

اپراتوری ماشین چاپ - پیشرفته 

واژه پرداز اندیشه

 این دوره در مهر ۱۳۹۷ تشکیل شد و مدت آن مجموعا ۴۸ ساعت بود.
سرفصل ها:

- تاثیر کاغذ بر روی کیفیت چاپ

مدیریت رنگ

مشکلاتی که در هنگام چاپ پیش می آیند.

مشکلاتی که در هنگام چاپ پیش می آیند.

 تاثیر مواد مصرفی برکیفیت چاپ

اپراتوری ماشین چاپ - متوسطه

واژه پرداز اندیشه

 این دوره در مهر ۱۳۹۷ تشکیل شد و طول آن در مجموع ۴۲ ساعت بود.
سرفصل ها:

معرفی کاغذ و مقوا

تنظیم آپارات، برج های چاپ و ورنی و تحویل

عیب یابی ماشین چاپ و تجهیزات جانبی

تعمیر و نگهداری

اپراتوری ماشین چاپ - مقدماتی

واژه پرداز اندیشه

 این دوره در مهر ۱۳۹۷ تشکیل شد.
سرفصل ها:

- تعیین عناوین آموزشی براساس ارزیابی شرکت کنندگان در دوره

- آموزش مقدماتی اپراتوری ماشین چاپ افست

- ارزیابی مجدد شرکت کنندگان

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

چاپ و نشر کتاب های درسی ایران

این دوره در ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ شروع شد و ۵ روز طول کشید. ۴ نفر در آن شرکت کرده بودند.
سرفصل ها:

- معرفی قسمت های مختلف پلیت ستر، پروسسور پلیت
 - آموزش نحوه کار با ریپ پرینرجی
- نحوه ارتقاء کیفیت پلیت و کاهش میزان باطله مواد مصرفی

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

روزنامه رسمی

این دوره در ۸ دی ماه ۱۳۹۷ شروع شد و ۶ روز طول کشید. ۲ نفر در آن شرکت کرده بودند.

سرفصل ها:

- معرفی قسمت های مختلف پلیت ستر، پروسسور پلیت 
- آموزش نحوه کار با ریپ پرینرجی
- نحوه ارتقاء کیفیت پلیت و کاهش میزان باطله مواد مصرفی.

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

واژه پرداز اندیشه

این دوره در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ شروع شد و ۵ روز طول کشید. ۳ نفر در آن شرکت کرده بودند.

سرفصل ها:

- معرفی قسمت های مختلف پلیت ستر، پروسسور پلیت 
- آموزش نحوه کار با ریپ پرینرجی
- نحوه ارتقاء کیفیت پلیت و کاهش میزان باطله مواد مصرفی.

اپتیموس

آنیل پک

این دوره در ۱۳۹۷ برگزار گردید. طول دوره ۶۰ ساعت بود و ۴ نفر در آن شرکت کرده بودند.

سرفصل ها:

- معرفی اپتیموس 

- کار با اپتیموس

- ایجاد یک سیستم مدیریت با استفاده از اپتیموس

اپتیموس

ترام چاپ

 این دوره در ۱۳۹۷ برگزار گردید. طول دوره ۶۰ ساعت بود و ۵ نفر در آن شرکت کرده بودند.

سرفصل ها:

- معرفی اپتیموس 

- کار با اپتیموس

- ایجاد یک سیستم مدیریت با استفاده از اپتیموس

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

مجتمع چاپ و بسته بندی کرمانشاه - غرب کارتن

این دوره در فروردین ۱۳۹۷ برگزار گردید. طول دوره ۴ روز بود و ۲ نفر در آن شرکت کرده بودند

سرفصل ها:

- معرفی قسمت های مختلف پلیت ستر، پروسسور پلیت 
- آموزش نحوه کار با ریپ پرینرجی
- نحوه ارتقاء کیفیت پلیت و کاهش میزان باطله مواد مصرفی.

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

ترام چاپ

این دوره در اسفند ۱۳۹۶ برگزار گردید. طول دوره ۴ روز بود. 

سرفصل ها:

- معرفی قسمت های مختلف پلیت ستر، پروسسور پلیت
- آموزش نحوه کار با ریپ پرینرجی
- نحوه ارتقاء کیفیت پلیت و کاهش میزان باطله مواد مصرفی

MIS - اپتیموس

واژه پرداز اندیشه

این دوره در ۱۳۹۶برگزار گردید. در یک بازه زمانی ده روزه ۳ بار دیگر هم تکرار گردید. 

سرفصل ها:

- معرفی اپتیموس 

- کار با اپتیموس

- ایجاد یک سیستم مدیریت با استفاده از اپتیموس

اپراتوری پلیت ستر، پروسسور پلیت و ریپ پرینرجی

ترام چاپ

این دوره در اسفند ۱۳۹۶ برگزار گردید. طول دوره ۴ روز بود.

سرفصل ها:

- معرفی قسمت های مختلف پلیت ستر، پروسسور پلیت
- آموزش نحوه کار با ریپ پرینرجی
- نحوه ارتقاء کیفیت پلیت و کاهش میزان باطله مواد مصرفی

کار با سیستم PrintX - دوره مقدماتی 

واژه پرداز اندیشه

این دوره در اسفند ۱۳۹۵ برگزار گردید. ۱۰ نفر در آن شرکت کرده بودند.

سرفصل ها:

- معرفی پرینت ایکس

کار با پرینت ایکس

- ایجاد یک سیستم مدیریت با استفاده از پرینت ایکس