Services

آموزش

 

با طیف وسیعی از محصولاتی که ما ارائه می دهیم، ما در زمینه راهکارهای بدیع و مطمئن، خدمات و ایده های جدید همراه شما هستیم .

بعد از نصب ماشین، ما اپراتورهای شما را آموزش می دهیم. این آموزش تا جایی که اطمینان حاصل کنیم اپراتورها به طور حرفه ایی قادر به کار با ماشین هستند ادامه خواهد یافت.