خدمات

مشاوره و مدیریت پروژه

از برنامه ریزی تا تولید- ما از همان ابتدا در کنارتان هستیم. 

وقتی یک ماشین سفارش داده می شود، از همان ابتدا از بخش سرویس شرکت نورتک با شما تماس گرفته می شود. از طراحی سایت و جانمایی دقیق ماشین تا تولید اولین کار و هر جا که نیاز باشد، ما در کنار شما هستیم.

ما مراقب تحویل مطمئن دستگاه، نصب حرفه ایی آن هستیم. همزمان برای آموزش پرسنل چاپخانه نیز برنامه ریزی می کنیم. 

اما ارائه سرویس متمرکز ما به همین مقدار ختم نمی شود. ما همچنان مشاور مطمئن و شریک قابل اعتماد شما در طی دوران گارانتی و بعد از آن خواهیم ماند.

 مدیریت پروژه مستقیما از شروع ساخت ماشین

  تجربیات فراوان از بیشمار نصب موفق

  پشتیبانی و ارائه خدمات در تمام طول کار ماشین

  آموزش اپراتورهای ماشین آلات

  درصورت نیاز، نظارت بر تولید توسط متخصصین شرکت