خدمات

مشاوره و مدیریت پروژه

 

وقتی یک ماشین سفارش داده می شود، از همان ابتدا از بخش سرویس شرکت نورتک با شما تماس گرفته می شود. از طرحی سایت و جانمایی دقیق ماشین تا تولید اولین کار و هر جا که نیاز باشد، ما در کنار شما هستیم.
نیازی به توضیح نیست که ما همچنان مشاور مطمئن و شریک قابل اعتماد شما در طی دوران گارانتی و بعد از آن خواهیم ماند.