فاینست فاگ

 شرکت فاینست فاگ با بیش از ۲۰ سال تجربه یکی از شرکتهای تخصصی پیشرو در زمینه دستگاههای رطوبت ساز صنعتی در اروپاست.

رطوبت سازی با استفاده از آب فشار قوی

 رطوبت سازی که از طریق پنکه ها و هوای فشرده شده انجام می شود. این ایده کار فاینست فاگ بود.

رطوبت سازی از طریق لوله

سیستم رطوبت سازی از طریق لوله فاینست فاگ نقطه پایانی بر مشکلات مربوط به رطوبت سازی در سیستم های HVAC است: مصرف بالای انرژی، تعمیر و نگهداری پر دردسر، عدم رعایت بهداشت         

تصفیه آب

آب شیر یکی از بهترین مواد غذایی است. در آلمان از آب شیر بدون هیچ ریسکی برای آشامیدن استفاده می کنند. ولی این آب به اندازه کافی برای  سیستم های رطوبت ساز فاینست فاگ مناسب نیست. منیزیم و کلسیم درون آن که باعث سختی آب هستند، مشکل ساز هستند.

شرایط بهداشتی بهینه

 تضمین شرایط بهداشتی بهینه در هر نقطه ایی از روند رطوبت سازی از اولویت برخوردار است.

صرفه جویی در مصرف انرژی

 سیستم رطوبت سازی فاینست فاگ از فشار بالا (۸۰ بار) برای اتمیزه کردن آب استفاده می کند. این قطرات اتمیزه شده به سرعت توسط هوای اطراف آب جذب می شوند.