رطوبت سازی برای صنعت و محیط های تجاری

 شرکت فاینست فاگ با بیش از 20 سال تجربه یکی از شرکتهای تخصصی پیشرو در زمینه دستگاههای رطوبت ساز صنعتی در اروپاست.

رطوبت سازی با استفاده از آب فشار قوی  

 رطوبت سازی که از طریق پنکه ها و هوای فشرده شده انجام می شود. این ایده کار فاینست فاگ بود.

رطوبت سازی از طریق لوله ها

سیستم رطوبت سازی از طریق لوله فاینست فاگ نقطه پایانی بر مشکلات مربوط به رطوبت سازی در سیستم های HVAC است: مصرف بالای انرژی، تعمیر و نگهداری پر دردسر، عدم رعایت بهداشت         

سیستم تصفیه آب فاینست فاگ

آب شیر یکی از بهترین مواد غذایی است. در آلمان از آب شیر بدون هیچ ریسکی برای آشامیدن استفاده می کنند. ولی این آب به اندازه کافی برای  سیستم های رطوبت ساز فاینست فاگ مناسب نیست. منیزیم و کلسیم درون آن که باعث سختی آب هستند، مشکل ساز هستند.

هوای سالم

 تضمین شرایط بهداشتی بهینه در هر نقطه ایی از روند رطوبت سازی از اولویت برخوردار است.

رطوبت سازی مقرون به صرفه هوا

سیستم رطوبت سازی فاینست فاگ از هوای فشرده شده برای ایجاد ذرات ریز آب استفاده می کند. این ذرات به سرعت توسط هوای اطرافشان جذب می شوند.