نیوزپرس

کار نشر خود را با بهره وری بیشتر مدیریت کنید. 
نیوز پرس یک راهکار گردش کار چندمنظوره برای کارهای انتشاراتی است که امکان اتوماسیون، طبقه بندی و بالا بردن کیفیت گردش کار روزنامه یا نشریه تان را از لحظه ایی که نویسنده شروع به نوشتن مقاله می کند تا موقعی که صفحه را می بندید، در اختیار شما قرار می دهد. 

A7 پرو

ابزار جستجوی سریع در بانک اطلاعاتی دیجیتال
یک راهکار مدیریت دیجیتال اطلاعات است که امکان ایجاد یک مخزن برای تمام اطلاعات دیجیتال و نیز بازیابی اطلاعات دیجیتال از این مخزن را می دهد. 

اپتیتود

اپتیتود با حذف کار با کاغذ، کارهایی که افراد هر روز باید انجام دهند را پوشش می دهد. بدین ترتیب در زمان و هزینه صرفه جویی می شود و تجربه جدیدی برای کاربران فراهم می کند. 

استودیو آرکی تِک

استودیو آرکی تِک به شما امکان می دهد که کل مشتریان با برندهایشان، مسئول مالی مشتریان و مسئول ارتباط آنها با نشریه را در یک بانک اطلاعاتی به راحتی طبقه بندی کنید/