نیوز پرس

کار نشر خود را با بهره وری بیشتر مدیریت کنید. 
نیوز پرس یک راهکار گردش کار چندمنظوره برای کارهای انتشاراتی است که امکان اتوماسیون، طبقه بندی و بالا بردن کیفیت گردش کار روزنامه یا نشریه تان را از لحظه ایی که نویسنده شروع به نوشتن مقاله می کند تا موقعی که صفحه را می بندید، در اختیار شما قرار می دهد. 

A7pro

ابزار جستجوی سریع در بانک اطلاعاتی دیجیتال
یک راهکار مدیریت دیجیتال اطلاعات است که امکان ایجاد یک مخزن برای تمام اطلاعات دیجیتال و نیز بازیابی اطلاعات دیجیتال از این مخزن را می دهد.