Services

اپلیکیشن سرویس نورتک

 

نورتک اپلیکیشنی طراحی کرده است که از آن طریق همواره در ارتباط با مشتری باشد تا بتوان به درخواست آنان هرچه سریع تر پاسخ داد. 

از طریق این اپلیکیشن تمامی موارد از قبیل درخواست خدمات، درخواست قطعه یدکی، پیش پرداخت ها، صورتحساب ها و همه در گوشی تلفن همراه مشتری خواهد بود و به آسانی در هر زمانی قابل دسترسی خواهند بود.