آموزش

دوره های آموزشی

با طیف وسیعی از محصولاتی که نورتک ارائه می دهد، این شرکت در زمینه راهکارهای بدیع و مطمئن، خدمات و ایده های جدید همراه شماست.
بعد از نصب ماشین، ما اپراتورهای شما را آموزش می دهیم. این آموزش ها تا جایی که اطمینان حاصل کنیم اپراتورها به طور حرفه ایی قادر به کار با ماشین هستند ادامه خواهد یافت. 
متخصصین شرکت نورتک هر موقع که مشتریان نیاز دیده اند دوره های آموزشی در زمینه های اپراتوری و برنامه های گردش کار برگزار کرده اند.
در تابستان 1401 آکادمی نورتک شروع به برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی متنوع نمود.

مطالب کاربردی

تجربیات کاربردی اپراتورهای چاپخانه ها و متخصصین فنی ما می تواند از بروز آسیب های جدی به ماشین آلات پیشگیری نماید. 
مجموعه این تجربیات در این بخش به شما ارائه می گردد تا از ماشین آلات خود به بهترین نحو استفاده کنید.

واژگان انگلیسی

 در این بخش کلمات و عبارات رایج انگلیسی در چاپ و بسته بندی همراه با توضیح و ترجمه آن ها ارائه می گردند.