راهکارهای چاپ فلکسو  کونیگ اند بائر 

ماشین های چاپ فلکسو سی آی

ماشین چاپ فکسو EVO تا 12 برج چاپ  و تجهیزات اختیاری برای انجام عملیات تکمیلی همزمان با چاپ دارد. عرض چاپ از 600 تا 2000 میلیمتر است و طول آن نیز متغیر می باشد.

خدمات تکمیلی و فرآیندهای بیشتر

مدیریت صحیح فرایند های تولید محصول، نقشی کلیدی در موفقیت اقتصادی چاپخانه ی شما دارد. کونیگ اند باوئر فلکسو تکنیکا که یکی از شعب کونیگ اند بائر در ایتالیا است با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته ی کونیگ اند باوئر به شما این امکان را می دهد تا همواره خط تولید را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنید.

لجستیک کاغذ

مواد مصرفی از قسمت تحویل به قسمت ریلستند هدایت می شوند و این موضوع در هنگام بهینه سازی روند کار اهمیت پیدا می کند. با سیستم های مستحکم و انعطاف پذیر لجستیک کونیگ اند باوئر ما بدون هیچ تجهیزات رابط اضافی و با حداکثر ایمنی تولید، سیستم ریلستند موردنیاز شما را تامین می کنیم.