سیستم های کنترل و اندازه گیری کیفیت

جهت کسب قابلیت برای پاسخ به نیازهای بازار مبتنی بر کیفیت هرچه بالاتر و برآورده کردن نیازهای جداگانه هر چاپخانه، ماشین چاپ های رپیدا را می توان با طیف وسیعی از سیستم های کنترل و اندازه گیری مجهز نمود. با این سیستم ها زمان آماده سازی ماشین چاپ کوتاهتر می شود، باطله کمتری حاصل می گردد و کیفیت بالا و ثابت در تولیدات چاپی تضمین می گردند. 

کنترل و اندازه گیری رجیستر

کونیگ اند بائر سه سیستم مختلف برای کنترل و اندازه گیری رجیستر دارد. یک نکته در هر سه سیستم مشترک است: همه آنها امکان اندازه گیری رجیستر را از سه جهت جانبی، مورب و محیطی ارائه می کنند. برحسب نیازهای خاص هر چاپخانه می توان بین  سیستم های اندازه گیری ارگوترونیک ACR ، سیستم راحت ارگوترونیک ICR که از طریق کنسول کار می کند و راهکار کاملا اتوماتیک و همزمان با چاپ کوالیترونیک ICR ، یکی را انتخاب کرد.

اندازه گیری چند وجهی رنگ

کونیگ اند باوئر سه سیستم مختلف برای کنترل و اندازه گیری رنگ دارد. از بین طیف وسیعی از روش های کنترل همزمان با چاپ یا غیر همزمان با آن انتخاب با شماست. می توان این سیستم ها را در صفحه کنسول ماشین تعبیه کرد یا آن را در صفحه کنترل دیگری قرار داد. امکاناتی از قبیل گزارش گیری روی سیستم های رنگی مختلف نیز روی این سیستم ها قرار دارد. در عمل هیچ محدودیتی برای کنترل وجود ندارد. 

کنترل و بررسی ورق های چاپی در حین چاپ

ماشین های چاپ افست ورقی رپیدا را بسته به نیازهای تولید هر چاپخانه ایی می توان با دو سیستم بررسی و کنترل ورق چاپ شده تجهیز نمود.  این سیستم ها براساس رزولوشن با هم تفاوت دارند و حتی کمترین تفاوت و کوچکترین عیب را روی ورق چاپ شده تا 90 میکرون تشخیص می دهند.