سیستم های کنترل و اندازه گیری کیفیت

جهت کسب قابلیت برای پاسخ به نیازهای بازار مبتنی بر کیفیت هرچه بالاتر و برآورده کردن نیازهای جداگانه هر چاپخانه، ماشین چاپ های رپیدا را می توان با طیف وسیعی از سیستم های کنترل و اندازه گیری مجهز نمود. با این سیستم ها زمان آماده سازی ماشین چاپ کوتاهتر می شود، باطله کمتری حاصل می گردد و کیفیت بالا و ثابت در تولیدات چاپی تضمین می گردند. 

کنترل و اندازه گیری رجیستر

کونیگ اند بائر سه سیستم مختلف برای کنترل و اندازه گیری رجیستر دارد. یک نکته در هر سه سیستم مشترک است: همه آنها امکان اندازه گیری رجیستر را از سه جهت جانبی[vg1] ، مورب و محیطی ارائه می کنند. زمانی که یک چاپخانه نیازهای خاص دارد، می توان بین  سیستم های اندازه گیری ارگوترونیک ACR ، سیستم راحت ارگوترونیک ICR که از طریق کنسول کار می کند و راهکار کاملا اتوماتیک و همزمان با چاپ کوالیترونیک ICR ، یکی را انتخاب کرد.


اندازه گیری چند وجهی رنگ

کونیگ اند بائر سه سیستم مختلف برای اندازه گیری و کنترل رنگ دارد. انتخاب با شماست: بین انواع متنوع کنترل همزمان با چاپ یا غیرهمزمان با آن، از یک سیستم استاندارد تا نصب هایی با عملکرهای ویژه و آپشن های گسترده، از کنترل رنگ مستقیم که در کنسول تعیبه شده تا کنترل مجزا، از آپشن های عملکردی گزارش دهی اندازه گیری رنگ تا کنترل رنگ براساس تون های خاکستری، چگالی یا تعریف رنگی Lab.  در عمل هیچ نهایتی برای این اندازه گیری ها وجود ندارد. 

کنترل و بررسی ورق های چاپی در حین چاپ

 

ماشین های چاپ افست ورقی رپیدا را بسته به نیازهای تولید هر چاپخانه ایی می توان با دو سیستم بررسی و کنترل ورق تجهیز نمود.  این سیستم ها براساس رزولوشن با هم تفاوت دارند و حتی کمترین تفاوت و کوچکترین عیب را روی ورق چاپ شده تا 90 میکرون تشخیص می دهند.