پلیت افست ۴۰۰ در ۵۱۰ اشترن
510*400*0.15
22,800 تومان 22,800 تومان 22800.0 TOM
پلیت افست ۶۰۵ در ۷۴۵ اشترن
605x745 mm
78,600 تومان 78,600 تومان 78600.0 TOM
محلول شستشوی برج چاپ ۱۲۷ ای اشترن
155,100 تومان 155,100 تومان 155100.0 TOM
وارنیش براق اشترن
GS115-40
145,600 تومان 145,600 تومان 145600.0 TOM
وارنیش مات اشترن
SM211-40
176,200 تومان 176,200 تومان 176200.0 TOM
وارنیش براق کاربوفلکس اشترن
L420-40
199,200 تومان 199,200 تومان 199200.0 TOM
جرم گیر آنیلوکس یو ان ۳۲۹۵ اشترن
237,000 تومان 237,000 تومان 237000.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ مشکی
324,500 تومان 324,500 تومان 324500.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ سایان
324,500 تومان 324,500 تومان 324500.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ زرد
324,500 تومان 324,500 تومان 324500.0 TOM
مركب افست اکو اشترن ـ ماژنتا
324,500 تومان 324,500 تومان 324500.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ زرد
383,000 تومان 383,000 تومان 383000.0 TOM