ماشین های تاکن

دلایل زیادی برای انتخاب ام بی او وجود دارد. از جمله ماشین های تاکن با سرعت بالا تا ۲۷۵ متر در دقیقه، پهنای کار ۳۵ تا ۱۶۵ میلیمتر، قابلیت های ویژه مانند کاست اسلیتر شفت، اتوماسیون بیشتر.

خدمات تکمیلی رول، دیجیتال و پی. او. دی.

سیستم های دیجیتال ام بی او راهکارهای خدمات تکمیلی رول متفاوت، خلاقانه و منعطف ارائه می کنند. سیستم های رول باز کن و رول جمع کن، برش طولی و عرضی، تا کن، سیستم های تحویل را می توان به صورت آنلاین و یا جداگانه به تجهیزات فعلی شما اضافه کرد.
 

انواع تحویل، تجهیزات جانبی

ماشین تنها پارامتر مهم در تاکنی حرفه ایی نیست. برای طراحی بهینه روند تاکنی از قسمت تغذیه تا تحویل، همه ماجول ها بایستی با هم هماهنگی داشته باشند. 

دیتا منیجر ۴,۰

 با دیتا منیجر ۴,۰ امکان امکان عیب یابی و تعمیر دستگاه ها از راه دور وجود دارد. بدین ترتیب زمان خواب دستگاه ها کم می شود.