Services

سرویس های نورتک در خارج از کشور

 

علاوه بر نصب و راه اندازی بیش از 200 ماشین در بخش های پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ در ایران، بخش سرویس شرکت نورتک ماشین چاپ های متعددی در کشورهای آفریقایی (نیجریه، سنگال، تانزانیا، اتیوپی، تونس، کنیا، جیبوتی)، آسیای میانه (جمهوری آدربایجان، ترکمنستان) و خاورمیانه (افغانستان و امارات متحده عربی) نصب کرده است. آخرین این نصب ها، نصب یک ماشین رپیدا 75 پرو در کابل می باشد که کار راه اندازی و آموزش در حال اتمام است. 

افغانستان

چاپخانه دولتی چاپ اسکناس

رپیدا 75 پرو

1399

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

اتیوپی 

چاپخانه QuaLables 

رپیدا 75 شش رنگ با لاک

1395

نیجریه

چاپخانه LSPC

رپیدا 105 پنج رنگ با لاک

1395

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

ترکمنستان
 
چاپخانه توپراک 

رپیدا 104 چهار رنگ با لاک دوبل

1391