Kodak Prinergy

PRINERGY Cloud

کداک با ارائه پرینرجی کلاود در صنعت چاپ نوآوری می کند. سرویس جدید کلاود که در نوع خود انقلاب محسوب می شود، راهکارهای جدیدی برای کنترل هزینه، کنترل ریسک و رشد در کسب و کار را ارائه می دهد.