نرم افزار گردش کار پرینرجی

پرینرجی

نرم افزار گردش کار پرینرجی کداک یک نرم افزار پیشرو در بخش پیش از چاپ با اتوماسیون بالاست. فقط کداک چنین نرم افزار قدرتمند کاملا اتوماتیک را که با شرایط هر چاپخانه ایی تنظیم شده باشد، ارائه می کند.