برش، 
Cutting, creasing, blind embossing

هنوز پتانسیل های انجام نشده ایی در بخش پس از چاپ وجود دارد. ماشین آلات کاما به شما کمک می کنند که این زنجیره را به خوبی تکمیل کنید و عملیات بعد از چاپ را انعطاف پذیر سازید. برای محصولات چاپ تجاری غیرمعمول و برای جذاب تر کردن کارهای کم تیراژ این ماشین آلات بهترین هستند. محصول چاپ شده هرچه که باشد- افست، فلکسو یا دیجیتال- دایکات های پروکات و جعبه چسبانی های پروفولد کار آنها را در گردش کار مربوطه انجام می دهد. 


 

Cutting, creasing, hot foil stamping


تاکردن، چسب زنی و
Folding, gluing, dispensing


ماشین های دست دوم