چالش

معمای همیشگی برای آنهایی که در کار چاپ کتاب هستند:

  • کاهش روزافزون تیراژ کتاب ها از یک طرف

  • افزایش تعداد انتشاراتی ها از سوی دیگر

  • افزایش درخواست برای فرآیندهای تحویل یکپارچه

موارد فوق بهینه سازی فرآیندهای تولید را اجتناب ناپذیر می کند.

راهکار

با مدل تجاری دستگاه ما "روتاجت ال" به بازار هدفتان هجوم ببرید.

این که شما در حال چاپ کتاب های نقاشی تکرنگ یا سیاه و سفید هستید و یا کتاب های آموزشی چهاررنگ بر روی کاغذهای گلاسه یا کوتد تفاوتی نمی کند. شما می توانید از مزایای ماشین "روتاجت" سری "ال" بهره مند شوید.

  • سطح بالایی از اتوماسیون و بهره وری در کنار قابلیت تعویض کار در حین کارکرد ماشین

  • طول قاب های متغیر و انعطاف پذیری کامل فرمت کارها

  • سازگاری با سیستم های فینیشینگ آنلاین موجود در بازار

Rise to the challenges of the market with the RotaJET L Commercial!

  • Reduce your process costs and capital commitment

  • Increase your delivery capability

  • Intensify customer connectivity.

مزیت

With the RotaJET L you can produce new book releases in smaller quantities highly efficiently and implement your on-demand delivery concepts profitably. Be successful with small to middle sized orders or with large digital publications. Boost your back-list production with the RotaJET L Commercial and serve the demand for special interest niche products.

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.