- High Gloss Varnish = ورنی فوق براق

- Self adhesive varnish blanket = لاستیک پشت چسبدار برج لاک