مركب افست وی آی پی اشترن ـ آبی ۰۷۲ سی
1,358,600 تومان 1,358,600 تومان 1358600.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ قرمز رودامین سی
1,285,900 تومان 1,285,900 تومان 1285900.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ ارغوانی سی
1,122,500 تومان 1,122,500 تومان 1122500.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ آبی رفلکس سی
مرکب آبی برای استفاده در انواع چاپ،
1,043,500 تومان 1,043,500 تومان 1043500.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ بنفش سی
1,011,800 تومان 1,011,800 تومان 1011800.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ نارنجی ۰۲۱ سی
800,000 تومان 800,000 تومان 800000.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ قرمز روبین سی
775,700 تومان 775,700 تومان 775700.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ قرمز ۰۳۲ سی
758,900 تومان 758,900 تومان 758900.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ سبز سی
714,600 تومان 714,600 تومان 714600.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ قرمز وارم سی
649,300 تومان 649,300 تومان 649300.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ زرد
379,400 تومان 379,400 تومان 379400.0 TOM
مركب افست وی آی پی اشترن ـ ماژنتا
379,400 تومان 379,400 تومان 379400.0 TOM