قراردادهایی برحسب شرایط مشتری

 

از بازرسی و تعمیر ماشین تا تعمیر و نگهداری از راه دور و آموزش پرسنل چاپخانه، تجزیه و تحلیل کارآمدی ماشین آلات برای بهینه کردن فرآیند تولید، تمام مراحل خدمات را در صورت نیاز می توان در قرارداد گنجاند. بعلاوه ما برحسب نیاز مشتری، بسته های خدماتی از پیش تعیین شده ایی را پیشنهاد می کنیم. باعث افتخار بخش سرویس نورتک است که به شما در تعیین راهکارهای ایده ال خدمات کمک کنند.