BAUMANN-WOHLENBERG

بالابر تخته

باومن BSH

این بالابرهای پایل دارای سکو هستند و با عملکرد اتوماتیک خود اپراتور را از کار فیزیکی معاف کرده و کارآیی برش های سرعت بالا را هم بیشتر می کنند.

ویژگی ها

  • پایل ها به طور هیدرولیکی بالا و پایین برده می شوند.
  • یک زنجیر دوبل محکم بالاترین میزان امنیت را تضمین می کند.
  • سکوی بالابر یک لبه کج در قسمت جلو دارد که حتی کارهای با اندازه بزرگ را هم می توان روی آن قرار داد. (بارگذاری با یک حمل کننده پالت انجام پذیر است)
  • یک فتوسل قابل تنظیم همیشه ارزیابی می کند که آیا قسمت بالای پایل همواره در ارتفاع مناسب قرار گرفته است یا نه.

مزایا

  • میزان تولید افزایش می یابد.
  • کاهش یا از بین بردن جراحت های پرسنل هنگام بالا بردن پایل
  • دوباره جمع آوری دقیق

امکانات اختیاری

زاویه توقف قابل تنظیم در موقع خالی کردن پایلBSH 2 - 450 BSH 3 - 650 BSH 5 - 1200
سکو [میلیمتمر] ۶۵۰ در  ۹۰۰ ۷۸۵ در  ۱۱۵۰ ۹۹۰ در  ۱۳۵۰
ظرفیت بارگذاری [کیلوگرم] 450 650 1200
ارتفاع بالا بردن پایل [میلیمتر] 1000 1000 1000


BSH 6 - 1200 BSH 6 - 1600 BSH 7 - 2000
سکو [میلیمتمر] ۱۱۹۰ در  ۱۵۰۰ ۱۱۸۵ در  ۱۵۰۰ ۱۲۳۵ در  ۱۷۰۰
ظرفیت بارگذاری [کیلوگرم] 1200 1600 2000
ارتفاع بالا بردن پایل [میلیمتر] 1000 1000 1000