KBA

نرم افزار گردش کار Job Manager 

راهکاری هوشمند برای اتصال شبکه ایی ماشین های کاما به شبکه ۴/۰ در بخش پس از چاپ

تمام متخصصان هم عقیده اند که اتفاق مهم بعدی ارتباطات و اتوماسیون بیشتر ماشین آلات می باشد. بعضی ها از آن به عنوان انقلاب چهارم صنعتی یاد می کنند و در صنعت ارتباطات آن را "پرینت ۴/۰" نامیده اند.

در بعضی از بخش های چاپ صنعت (تصاویر کتاب ها، چاپ کتاب های شخصی سازی شده و برحسب تقاضا) قبلا پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است ولی بخش های دیگری (چاپ تجاری، چاپ بسته بندی) هنوز در حال پیشرفت هستند.

عنصر مرکزی کاما برای "پرینت ۴/۰" سیستم "کوک پیت" کاما با نرم افزار Job- Manager می باشد. این نرم افزار روی یک کامپیوتر قوی اجرا می شود و برنامه ارتباط با ماشین های کاما را مدیریت می کند و در همین حال به عنوان رابط بین شبکه و سیستم MIS/ERP مشتریان عمل می کند.

کارهای جاری به صورت دیجیتالی توسط Job Manager دریافت می شوند، فقط با چند کلیک تمام اطلاعات مربوط به این کارها روی صفحه دیده می شوند. برنامه Job Manager اطلاعات تنظیم برای ماشین ها را تولید کرده و آنها را به بر روی ماشین ها منتقل می کند. بدین ترتیب کار آماده سازی ماشین برای اپراتور بسیار ساده تر شده و به میزان قابل ملاحظه ایی زمان های آماده سازی کار نیز کوتاه می شود.

از طرف دیگر هم ماشین اطلاعات خود را به نرم افزار Job Manager می فرستد. این اطلاعات شامل زمان آماده سازی ماشین، زمان تولید، تعداد ورق ها، برگشتی ها و البته وضعیت جاری تولید است. این اطلاعات را می توان بر روی سیستم های MIS/ERP ارسال کرد.

قابلیت قرار گرفتن این نرم افزار در یک سیستم MIS/ERP براساس اطلاعات مشتریان طراحی شده است و برای استفاده در چاپ تجاری و چاپ بسته بندی توصیه می گردد.