کونیگ اند بائر

      ارگوترونیک ICR

اندازه گیری رجیستر کاملا تعبیه شده در ماشین چاپ با ارگوترونیک ICR

ارگوترونیک ICR یک سیستم اندازه گیری رجیستر اتوماتیک است. یک پرتو اندازه گیری اتوماتیک مستقیما در صفحه کنسول لمسی ارگوترونیک تعبیه شده و علامت های رجیستر روی ورق های چاپ شده را کنترل می کند. تصحیحات لازم برای رجیستر طولی، محیطی و جانبی دقیقا محاسبه می شوند. اندازه گیری کامل حدود 50 ثانیه طول می کشد. در اغلب موارد ماشین چاپ بعد از چاپ 80 الی 100 ورق آماده چاپ می گردد. اندازه گیری ها به طور اتوماتیک و مستقل از اندازه گیری رنگ در کالربارهای کونیگ اند بائر انجام می شوند. در ترکیب با صفحه کنسول ترکیبی همچنین یک ذره بین (ErgoTronic ImageZoom)
 نیز در دسترس است.  

بروشور ارگوترونیک ICR را از اینجا دانلود کنید.