کونیگ اند بائر

کونیگ اند باوئر کومت

            چاپ روزنامه

ماشینی اقتصادی و کارآمد
این ماشین چاپ افست رول هشت صفحه ایی بدون خشک کن هیت ست مشخصا برای چاپ روزنامه های قطع کوچک و یا متوسط در سراسر دنیا استفاده می شود. دو یا سه پلیت در عرض و دو پلیت در دور آن این ماشین را برای هر نوع تولیدی مناسب می سازد. حداکثر سرعت این ماشین - ۷۵۰۰۰ نسخه در ساعت- و تکنولوژی موتور بدون شفت آن، کومت را از لحاظ کارآیی و جنبه های ارگونومیکی بین ماشین های رول ۲/۲ و ۳/۲ سرآمد ساخته است. از نظر کارشناسان چاپ مطمئن بودن این ماشین، قابلیت انعطاف آن و صرفه های اقتصادی، آن را یک ماشین مناسب برای سرمایه گذاری ساخته است. بیش از ۲۰۰ عدد از این ماشین چاپ در چاپ روزنامه، چاپ تجاری و چاپ کتاب در سراسر دنیا در حال کار هستند.   

Brochure Comet
Download PDF

Robust 8-page press with maximum reliability and a high print quality

Extremely flexible for newspapers, semi-commercials and books

World’s first newspaper press with shaftless AC drives

ماشین کومت حداکثر  ۷۵۰۰۰ نسخه در ساعت  در حالت تولید می کند و عرض کات آف را می توان از ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتر می توان انتخاب کرد. عرض رول از ۶۳۵ تا ۱۰۰۰ میلیمتر قابل تغییر است. این ماشین چاپ به برج های H-type برای چاپ لاستیک به لاستیک مجهز شده است. چهار  برج از بالا با حالت H و چاپ چهار رنگ رو و چهار رنگ زیر، چاپ تمام رنگی ثابت را تضمین می کند. کومت را می توان با هیت ست که شامل خشک کن های هات ایر است ارائه کرد. نتایج چاپ بر روی کاغذ مات، کاغذهای پوشش دار، SC، LWC و کاغذ های تا ۹۰ گرم بسیار خوب است. بسیاری از چاپخانه داران در بازار پررقابت نیمه تجاری دریافته اند که کومت چاپ بسیار باکیفیتی دارد. در ماشین چاپ تکنولوژی پیشرفته و یک سیستم بدون شفت با یک موتور AC اختصاصی برای هر جفت چاپ به کار گرفته شده است و مزایای زیادی در رابطه با سهولت اپراتوری، قابلیت انعطاف، زمانهای آماده سازی و ضایعات دارد. بسته به ساختمان و معماری چاپخانه کومت را می توان اختصاصی طراحی کرد. براساس ساختمان چاپخانه، این ماشین را می توان در یک سطح  و یا در دو طبقه سفارش داد. تکنولوژی پیشرفته صفحه کنسول با امکان انتخاب کنترل مواردی مانند تنظیم از پیش سیستم های تولید یک ویژگی استاندارد است. راهکارهای تایید شده برای عملیات تکمیلی همزمان با چاپ، تاکن های قوی، ریل استند پاستولاین و مدول های باز هم بیشتر همه مطمئن بودن و سرعت تولید تاکید دارند.  

استاندارد اختیاری
حداکثر سرعت تولید1 75,000 نسخه در ساعت -
سرعت سیلندر 37,500 دور در ساعت -
دور سیلندر 1,000 - 1,400 میلیمتر -
عرض رول 1,000 میلیمتر -
عرض متغیر رول ü -
سیستم شستشوی کلین ترونیک - ü
موتورهای درایوترونیک  ü -
هیت ست
سیستم رطوبت دهی پیشرفته                                  ü -

1  بسته به مواد مورد استفاده در ماشین از قبیل کاغذ و مرکب