چاپ دیجیتال ورقی                       

چاپ دیجیتال ورقی

 در ماشین چاپ دیجیتال وری جت 106 ک ب آ، تکنولوژی "اینک جت" ®
Impika شرکت زیراکس با پلتفرم بسیار کارآمد رپیدا 106 ک ب آ تجمیع شده است. بدین ترتیب ویژگیهای چاپ دیجیتال "اینک جت" با قابلیتهای شناخته شده ماشین چاپ افست و نیز عملیات تکمیلی همزمان ترکیب شده است.